O projekcie

Celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie wyników badań naukowych z zakresu ekonomii energii i klimatu, jak również stworzenie możliwości konstruktywnej dyskusji nad obecnym i przyszłym sposobem funkcjonowania rynków energii. Ma ono charakter cyklicznych prelekcji wygłaszanych przez przedstawicieli świata nauki i biznesu, którzy przybliżają słuchaczom różne aspekty funkcjonowania rynków energii oraz kwestii przemian klimatycznych w kontekście gospodarczym. Po przemówieniu zaproszonego gościa następuje dyskusja pomiędzy uczestnikami seminarium.

Subskrybuj